Gratis verzending vanaf €20
Gratis afhalen en ruilen in de winkel
Op werkdagen voor 14u besteld, zelfde dag verzonden
50+ winkels in de BeNeLux

 

HOE KAN IK EEN ONLINE AANKOOP OMRUILEN? 


Je hebt daar 14 dagen de tijd voor vanaf de leverdatum. Dit kan in één van onze 51 winkels en dat vinden wij absoluut geen probleem, mits het juweel natuurlijk nog niet is gedragen en in perfecte staat is. Je kunt het juweel ruilen voor andere juwelen of een tegoedbon. Terugbetaling in de winkel behoort niet tot de mogelijkheid. Kom dus gerust langs met de originele verpakking en de leverbon, wij adviseren je graag. 


HOE KAN IK EEN ARTIKEL TERUGSTUREN VOOR TERUGBETALING? 


Besluit je om jouw online aankoop terug te sturen, dan vragen we je om binnen 14 dagen na leverdatum deze stappen te volgen: 

- Markeer op de leverbon welke juwelen je wenst terug te sturen en houd een kopie achter. 

- Verstuur de juwelen samen met de gemarkeerde leverbon in de originele verpakking naar het volgende adres: Chabry BVBA, Prinsboudewijnlaan 21G, 2550 Kontich.(De verzendkosten zijn voor eigen rekening.)

- Zodra wij jouw pakketje hebben ontvangen, sturen we je een e-mail ter bevestiging en worden de aankoopkosten van de artikelen aan je terugbetaald. We doen dit op dezelfde manier als de aankoop is gedaan. 

Je zult begrijpen dat we helaas enkele regels moeten hanteren bij het retourneren. Zo behouden we ons het recht voor om te terugbetaling van retours buiten de gestelde termijn te weigeren. Ook juwelen die op maat zijn gemaakt van de klant, reeds gedragen, bevuilde of beschadigde juwelen, alsook onvolledige juwelen of juwelen waarvan het etiket werd verwijderd, zullen niet door ons worden teruggenomen of terugbetaald. Online gekochte juwelen kunnen niet opgestuurd of teruggebracht worden naar een winkel voor terugbetaling. Natuurlijk wel ter omruiling. 


HOE KAN IK EEN ARTIKEL LATEN HERSTELLEN ? 


Hoewel wij 100% achter de kwaliteit van onze juwelen staan, kan het voorkomen dat een juweel om een herstelling vraagt. Het snelste is om het juweel af te geven in één van onze 51 winkels. Opsturen naar Chabry BVBA, Prinsboudewijnlaan 21G, 2550 Kontich kan ook, waarbij de verzendkosten voor eigen rekening zijn. Stuur eerst een e-mail naar onze serviceafdeling via webmaster@twiceasnice.be. Mocht er een tussenkomst in kosten vereist zijn, dan laten we je dit op voorhand via e-mail weten om zelf te bepalen of de herstelling door mag gaan. Zo ja, dan stuur je het juweel op en vragen we je de kosten voor reparatie te betalen, waarna we je het herstelde juweel zo snel mogelijk weer terugbezorgen. 

De hierboven genoemde voorwaarden gelden niet dwingend voor het herroepingsrecht.


WAT IS HERROEPINGSRECHT?


U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Chabry BVBA, Prinsboudewijnlaan 21G, 2550 Kontich - België, webmaster@twiceasnice.be, Telefoon: +32(0)3 239 33 85) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.