Gratis verzending vanaf €20
Gratis afhalen en ruilen in de winkel
Op werkdagen voor 14u besteld, zelfde dag verzonden
50+ winkels in de BeNeLux

 

VEILIGHEID EN PRIVACY

De Chabry BVBA verbindt zich ertoe de gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die U middels uw bestelling afsluit en om U vrijblijvend informatie van WWW.TWICEASNICE.BE toe te sturen. 

Wil U ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan uw e-mailadres door. Deze gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en zullen nooit doorgegeven, verhuurd of verkocht worden aan derden.

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief:

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring. 

Gegevens die zich in de klantenlijst van de Chabry BVBA bevinden, kunnen op elk moment gevragen, verbeterd, gewijzigd of geschrapt worden en er kan worden geweigerd dat deze gegevens gebruikt worden om informatie te versturen. Het volstaat een aanvraag te sturen op het volgende adres: webmaster@twiceasnice.be 

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • conform art. 15 AVG, hebt u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin beschreven;
 • conform art. 16 AVG, hebt u het recht om de onmiddellijke verbetering van onjuiste of volledige door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen;
 • conform art. 17 AVG, het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking
  • de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
  • voor het nakomen van een wettelijke verplichting; 
  • om redenen van algemeen belang, of
  • voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
 • conform art. 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
  • u de juistheid van de gegevens ontkent;
  • de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; 
  • we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of 
  • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 AVG;
 • Overeenkomstig de art. 20 AVG, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit conform art. 77 AVG. U kunt ook contact opnemen met de toezichthoudende instantie in uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Zijn paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de Chabry BVBA heeft dus geen toegang tot zijn paswoord. 

De Chabry BVBA respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De gebruiker heeft toegang via zijn gebruikersprofiel tot het geheel van de over hem beschikbare gegevens op WWW.TWICEASNICE.BE ter consultatie, wijziging of verwijdering. 

WWW.TWICEASNICE.BE maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien de computer van de gebruiker geen cookies accepteert, is het mogelijk dat de gebruiker problemen zal ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij de gebruiker contact met ons op te nemen zodat wij de bestelling alsnog kunnen invoeren. 

De Chabry BVBA houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kan er contact genomen worden op webmaster@twiceasnice.be.